DVSHOP er under avvikling
Innehaver Erling Krystad er død. Driften er derfor under avvikling. Takk til alle våre kunder!